overlay

Sağlık Turizmi Takip Alt Birimi

Birim Sorumlusu
VedatTORTUMLUOĞLU
Vedat TORTUMLUOĞLU
Birim Çalışanları

Birim Görev Tanımı
Bakanlık tarafından belirlenen sağlık turizmi politikalarının ilimizde uygulanmasını sağlamak, sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak, birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 60 00 - 64 00