overlay

SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLÜ SINAVA BAŞVURUDA BULUNABİLECEK SÜREKLİ İŞÇİ YEDEK ADAYLARA İLANEN DUYURULUR

ÖNEMLİ DUYURU!

SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÖZLÜ SINAVA BAŞVURUDA BULUNABİLECEK SÜREKLİ İŞÇİ YEDEK ADAYLARA İLANEN DUYURULUR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan Sürekli İşçi Adaylarına yönelik açıklamalarda; “Kuraya tabi mesleklerde ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katı aday sözlü sınava alınacaktır. Ancak, İl sağlık müdürlükleri tarafından yapılan belge kontrolü sonucunda; başvuru şartlarını taşımayanlar ile herhangi bir nedenle sözlü sınava katılamayacaklardan dolayı ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katından az sayıda adayın kalması halinde, yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle azalan sayı kadar yedek aday sözlü sınava alınacaktır.” denilmektedir.

Bu bağlamda aşağıda belirtilen branşlarda Yedek Adayların ekte yer alan başvuru belgelerini 21 Ocak 2019 Pazartesi günü, saat: 17:30’a kadarKocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Ana Hizmet Binası (Valilik Kampüsü-KörfezMahallesi Anakara Karayolu Caddesi No: 129 İzmit/KOCAELİ) İnsan Kaynakları Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. (18-19/01/2019 tarihlerinde başvuru yapan yedek adayların ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.)

  1. İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  2. Başvurular hak sahipleri tarafından yapılacaktır. Posta ya da kargo yoluyla gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
  3. Sözlü sınava alınacak adayların; sözlü sınav yeri ve tarihleri başvuru belgesi teslim ve kontrolünden sonra Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır. Bu nedenle adayların Müdürlüğümüz web sayfasını takip etmeleri gerekmektedir.