T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2019 Yılı Belge Bedelleri

Güncelleme Tarihi: 07/02/2020

2019 Yılı Belge Bedelleri
2019 Yılı Belge Bedelleri
10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 384. maddesi uyarınca; 2019 yılı sonuna kadar başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak 2019 Yılı Belge Bedelleri Bakanlık Makamının 11.01.2019 tarihli ve 123 sayılı Onayıyla yürürlüğe konulmuştur.
 
2019 Yılı Belge Bedelleri Dokümanları
KonuTür
2019 Yılı Belge Bedelleri