overlay

Müdürlüğümüz Bünyesinde Sürekli İşçi İstihdamı

Müdürlüğümüz Bünyesinde Sürekli İşçi İstihdamı
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde başvuru evraklarını teslim ederek ataması uygun görülen kişilerin atamaları gerçekleşmiştir. İlgili kişilerin görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla en kısa sürede Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.