overlay

Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 2020 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi.

01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi gereği, Müdürlüğümüz nezdinde teşkil olunan Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu 2020 yılı Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirmiştir.  Alınan kararlar için tıklayınız.

Fotoğraflar
  • Image 2020-07-29-1.jpeg
  • Image 2020-07-29-2.jpeg