overlay

Aile Hekimliği Uygulaması 2020/6. Ek Yerleştirme

Aile Hekimliği Uygulaması 2020/6. Ek Yerleştirme

 

            Kocaeli İlinde Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine 2020/6.Ek Yerleştirme Yapılacaktır.                     

            5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple boşalmış ve yeni açılmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2020/6. Ek Yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Kocaeli ili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Kocaeli ilinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir. Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 23.09.2013 tarih ve 104256 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvaffakat İşlemleri" konulu yazısına istinaden; "3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (Aile Hekimliği Uzmanları dahil) sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde yada düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir."Hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin a bendinin 5.fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personel İl Sağlık Müdürlüğünce Muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (ilgili bölüm) (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

2020/6. Ek yerleştirme işlemi; 20/ 10 /2020 Salı günü saat 16:30 da Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü zemin kat Ertuğrul Gazi Toplantı Salonunda Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Başvurular, 09/10/2020 ile 15/10/2020 tarihleri arasında 08:30-17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539) 15.maddesinin 5.fıkrasında  “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.” hükmü bulunmaktadır. Kocaeli ilinde Aile Hekimliği Uygulaması 15 Kasım 2010 tarihinde başlamış ve ilk bir yıllık dönem 15 Kasım 2011 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi’ne yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün web sayfasından ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur. 

  • D Grubu Kurum Dışı Dilekçe ve Başvuru Formları için tıklayınız..