overlay

Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi

Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi
   Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Mesul Müdür Sertifikası bulunanlara Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından 30 Kasım 2020 tarihinde Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online eğitim planlanmaktadır.
  2009 yılı öncesi ve 2010 yılında Mesul Müdürlük Sertifikası Eğitimine katılanlardan sertifika süresi dolanları Bakanlığımız Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte 12 Kasım 2020 tarihine kadar Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmesi ve katılımcıların Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr/ ("Eğitimler Başlığı" içinde yer alan ekte de gönderilen USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzun inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" adresinden) adresinden kayıt olmaları gerekmektedir.