overlay

2017/6. Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi İptali Hakkında

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıramalası, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar başlıklı Madde 15 (1)" İl genelinde aile hekimliği pozisyonunun boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda en geç bir ay içinde, sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir." ibaresine istinaden 2017/6. Ek Yerleştirme Toplantısı 09.06.2017-15.06.2017 tarihleri arasında müdürlüğümüz resmi internet sitesinde yayınlanmış olup 20.06.2017 tarihinde ek yerleştirme toplantısı yapılmıştır.

Ancak Madde 15 (4) "Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün süre ile boş pozisyon ilanı yapılır ve başvuruların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur..." ifadesi yer almaktadır. Teknik nedenlerden dolayı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ek yerleştirme ilanının eşzamanlı yayınlanmamasına istinaden Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun 22/06/2017 tarih E.1633 sayılı yazısı ile 2017/6. Ek yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup 2017/6. ek yerleştirme işlemi 23.06.2017 tarihi itibari ile yayınlanacaktır.