overlay

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi- Aşı Proğramları Birimi- Tüberküloz Birimi

Birim Sorumlusu
Dr.Mehmet YILMAZ
Dr. Mehmet YILMAZ
Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Esin AKARGÖLEbeBağışıklama/Eğitim
Elanur ÖZTÜRK TOKSOYLab.TeknikeriBağışıklama/Eğitim
Mevlüt DİNÇERSağlık MemuruAşı Lojistiği
Zekai DUMLUPINARSağlık MemuruAşı Lojistiği
Selçuk ERGÜNMemurAşı Lojistiği
Sinem AKCI KUZUHemşireTüberküloz Takip
Ayşin YAVER GÜLSOYEbeBulaşıcı Hastalık Bildirim Sistemi
Fatma AKTÜRK KILIÇTıbbi SekreterBulaşıcı Hastalık Bildirim Sistemi
Başak ÜNAL AKAGÜNDÜZEbeErken Uyarı, Numune İşlemleri, Disiplin, Habs, Fuhuşla Mücadele Komisyonu, Sıtma Savaş İşl., Lejyonella Prog.,İnf.Sürv.,Lojistik İşl.
Ayhan BALTASağlık MemuruErken Uyarı, Numune İşlemleri, Disiplin,Habs, Fuhuşla Mücadele Komisyonu, Sıtma Savaş İşl., Lejyonella Prog., İnf.Sürv.,Lojistik İşl.
Birim Görev Tanımı
Bulaşıcı Hastalıkların oluşmasını önlemek amacıyla bağışıklama hizmetleri dahil tüm önleyici tedbirlerin alınmasını organize etmek, bulaşıcı ve salgın hastalıkların ihbar ve bildirimlerini, hastalığın seyrini tedavi ve sonucunu takip etmek, insidans ve prevelanslarının dağılımlarını tespit etmek, bulaşma ve yayılımların genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde taramalarla enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirini tespit etmek, ilgili sektörlerle işbirliği içinde her türlü  kontrol önlemini almak ve aldırtmak amacıyla yürütülen bütün faaliyetler Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Biriminin görev alanındadır.
Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 60 00 - 64 00