overlay

Çalışan Sağlığı Birimi

Birim Sorumlusu

Uz. Dr. Mustafa ÇAKIR

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Nuray TANRIKULUHemşire
Ahmet AKALANMemur
Çağla CEYLAN

Birim Görev Tanımı
Çalışanların sağlığının korunması amacıyla, gerekli araştırma, geliştirme ve denetim hizmetlerini ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek, çalışan sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla, ulusal veya uluslar arası düzeyde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak, çalışan sağlığı hizmetlerine yönelik olarak, uluslararası ve ulusal(resmi kuruluşlar, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, işçi ve işveren kuruluşları, özel sektör vb.) kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlamak, çalışan sağlığını korumaya yönelik olarak, mesleki risklere ait veri istatistikleri toplamak, gerekli sürveyans çalışmalarını planlamak ve uygulamasını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri almak, işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek, toplum sağlığı merkezlerinin işyeri hekimliği hizmeti sunması için gerekli çalışmaları yapmak, gezici iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili işleri yürütmek, faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs.etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslar arası etkinliklere katkı sağlamak birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No :129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 60 00 - 64 00