overlay

Disiplin Birimi

Birim Sorumlusu
bosprofil.jpg
Şube Müdürü Özgür Bayram BAKIR

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Nihal YÜKSELEbeTüm Disiplin İşlemleri
Esra SERİMHemşireTüm Disiplin İşlemleri
Sonay YÜKSELTıbbi SekreterTüm Disiplin İşlemleri
Dilek ERTUĞTıbbi SekreterTüm Disiplin İşlemleri
Emine ÖNDERHemşireTüm Disiplin İşlemleri
Nilay KÜÇÜKVHKİTüm Disiplin İşlemleri

Birim Görev Tanımı
Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak, il düzeyinde Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, 657 sayılı Yasa, 4982 sayılı Yasa, 3071 sayılı Yasa gereği alınan başvurulara ilişkin işlemleri, 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, il disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak, Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapmak, takip edilerek sonuçlandırmak, sonucundan ilgililere bilgi vermek, disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla ve diğer Kurumlarla yazışmalarda bulunmak, Soruşturma neticesinde muhakkikçe hazırlanan raporda getirilen teklif doğrultusunda yapılacak işlemlerin koordinasyonunu sağlamak, İnceleme, soruşturma ve ön incelemelerde muhakkikçe talep edilen bilirkişi tayin işlemleri, Kamu görevlileri soruşturma usul ve esasları hakkında ilgili personellere eğitim düzenlemek,659 sayılı KHK’nın 9 uncu ve 11 inci maddeleri ve Bakanlığımızın 03/11/2017 tarih E.20996 sayılı Genelgesi ekindeki 01/11/2017 tarihli ve 9603 sayılı Makam Onayı yetki devrine yönelik düzenlemeler çerçevesinde kamu yararının varlığı dikkate alınarak sulh yoluna gidilmesi, İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak birimin tanımı içindedir.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 60 00 - 64 00