overlay

Aile Hekimliği Birimi

Birim Sorumlusu
ZeynelÇoraklı
Uzman Zeynel ÇORAKLI

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Sevgül ÖZGÜR EMİLEbe
Fadime AŞAREbe
Gülkız YALÇINDAĞEbe
Burcu KEKLİKTıbbi Sekreter
Bilge HİSARTıbbi Sekreter

Birim Görev Tanımı
Aile Hekimlerinin saha çalışma planlarının değerlendirilerek onaylanması ve takibinin yapılması, Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemlerinin yapılması, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilanı gereği İller Arası Aile Hekimliği Kurası için Boş Aile Hekimliği Birimlerinin ÇKYS’ye girilmesi, Aile Hekimliği Gruplandırma başvurularının değerlendirilmesi ile Gruplandırma Periyodik Denetimlerinin İl düzeyinde planlanması ve yapılması, ASM isim değişikliği, yeni Aile Sağlığı Merkezi/Aile Hekimliği Birimi açılması ve kapatılması ile ilgili işlemlerin İl düzeyinde planlamasının yapılarak gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, Aile Hekimliği Birimlerine kayıtlı vatandaşın göç işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimlerinin başvurularının değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi, Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi, Aile Sağlığı Merkezi/Aile Hekimliği Birimi bina onaylarının ve kroki değişikliklerinin yerinde değerlendirmesini yaparak mevzuat kapsamında onaylanma işlemlerinin yürütülmesi, Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birim sayıları ile ilgili verilerin güncellenmesi, Aile Hekimlerinin Çalışma planlarının mevzuat çerçevesinde kontrol edilmesi ve onaylanması, SAHU eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerini, eğitim aldığı kurumlarla iş birliği içerisinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, Aile Hekimlerinin 1. Aşama ve 2. Aşama eğitimlerinin planlaması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek, gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek; birimin görev tanımları arasındadır. 

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 60 00 - 64 00