overlay

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Sorumlusu
AliUZUN
Uzman Ali UZUN

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Adem UYSALSağlık MemuruAmbulans Hizmetleri
Ayten ŞEREMETEbe Ambulans Hizmetleri
Zelal SOLMAZTıbbi SekreterAmbulans Hizmetleri
Zuhal CANBAZOĞLU Ebe İlkyardım Hizmetleri
Tuğba KARAOSMANOĞLUEbe İlkyardım Hizmetleri
Ebru ZEYBEL Memur İlkyardım Hizmetleri
Özge KURTATT ASKOM
Aygül TEKİN Hemşire Başvurular
Osman ÖZKAN VHKİ İdari İşler, Genel Yazışmalar

Birim Görev Tanımı
İlimizde faaliyet gösteren Özel Ambulans Servislerine Uygunluk Belgesi düzenlemek, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarına (Kamu-Özel) Uygunluk Belgesi düzenlemek, ambulanslarda görev yapacak personele Personel Çalışma Belgesi düzenlemek, ilimizde faaliyet gösteren Ambulans Servisleri ve ambulansların yılda 2 defa denetimlerini gerçekleştirmek, Resmi ve Özel kurumlardan değişik etkinlikler için sağlık tedbiri amaçlı yaptıkları ambulans taleplerini değerlendirmek, İlkyardım Eğitici Eğitim ve Eğitim Merkezleri için Yetki Belgesi düzenlemek, İlkyardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü ve İlkyardım Eğitmenleri için Çalışma Belgesi düzenlemek, il bazında yapılacak olan ilkyardım eğitimlerini planlamak, eğitim sonunda yapılacak sınavları planlamak ve Sınav Gözetmeni görevlendirmek, İlkyardımcı Belgelerini ve kimlik kartlarını onaylama CİMER-SABİM ve Bilgi Edinme başvurularını değerlendirerek sonuca bağlamak, ayda bir defa İl ASKOM, yılda iki defa bölge ASKOM toplantılarını organize etmek, il içinde 3. basamak sağlık kuruluşlarına yapılan uygunsuz sevkleri değerlendirmek amaçlı Sevk Değerlendirme-Denetleme Komisyon Toplantısı düzenlemek,İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen zorunlu eğitim programlarının yazışmalarını gerçekleştirmek, Üst Amirin verdiği diğer iş ve işlemlerin takibini yapmak birimin görev tanımları içindedir.

Birim İletişim Bilgileri
Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No : 57 İzmit / Kocaeli 41100
TEL : (0262) 319 20 01 - 444 81 68