T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çevre Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/04/2019

Birim Sorumlusu

Çevre Mühendisi Cankut GÖNENÇ

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Dursun ÖZCANÇSTSu Birimi
Sami ERDİNÇÇSTSu Birimi
Şaban ARLIÇSTSu Birimi
Yasin ÖZENTÜRKÇSTSu Birimi
Orhan ÇELTİKÇİÇSTSu Birimi
Levent SARIDEDEÇSTBiyosidal Ürünler Birimi
Asuman TOKGÖZ BAYARÇevre MühendisiBiyosidal Ürünler Birimi
Taner KARACAÇSTBiyosidal Ürünler Birimi
Hülya DELEBEÇSTBiyosidal Ürünler Birimi
Sami KORKUTÇSTBeyaz Bayrak ve Şikayet Birimi
Enver ÖZOĞLUÇSTBeyaz Bayrak ve Şikayet Birimi
Turgut DEMİRÇSTBeyaz Bayrak ve Şikayet Birimi
Dr. Pınar AYDOĞDU ARSLANÇevre TeknikeriBeyaz Bayrak ve Şikayet Birimi
Mehmet ÇATALBAŞTıbbi SekreterGenel İşler

Birim Görev Tanımı
İçme ve Kullanma Suyu Kontrolleri: İlimiz tüketime verilen içme ve kullanma sularının kalitesinin ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla numune alma ve serbest klor ölçümü yaparak içme-kullanma suyu kontrollerini yapmak, ilimiz Şehir Şebeke sistemi mevcut projesi üzerinden su numune alım noktalarının belirlenmesi, yerleşim yerinin nüfusa göre yıllık numune alım takvimi oluşturmak,
• Ambalajlı Sularda: Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmelik ve insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Doğal Mineralli sular, Doğal kaynak suları ve içme sularının çıkartılması,Tesis İzni, Üretim İzni, ve Piyasa Gözetim ve Denetimini faaliyetlerini yapmak, Kaynak, İçme Suyu ve Mineralli Su dolum tesislerini yönetmelik hükümlerine göre belirtilen sıklıkla denetimlerini yapmak, Ambalajlı Sulardan üretim miktarına göre yıllık numune alma sayıları ve numune alma takvimini belirlemek ve bu takvime göre denetim ve kontrol izleme numunesi almak, Ambalajlı su satış yerleri ile Ambalajlı su nakil araçlarının izinlendirme işlemleri,
• Yüzme Havuzları: Yüzme Havuzlarının denetimi ve numune takibini Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapmak,
• Yüzme Alanları (Plajlar): Tüm yüzme alanlarında halk sağlığını korumak amacı ile yüzme suyu kalitesini izleyerek olası sağlık risklerini önlemek,
• Kaplıca Tesisleri: Kaplıca Yönetmeliği hükümlerine göre izinlendirme işlemlerini, denetim faaliyetlerini ve numune takibini yapmak,
• Biyosidal ürünler ve ürün uygulayıcı firma denetimlerini yönetmelik hükümlerine göre yapmak,
• Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından; açılacak sanayi kuruluşlarına yönelik verilecek Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporu ile ilgili halkın katılım toplantılarına ve inceleme ve değerlendirme toplantılarına katılım sağlamak ve ÇED raporu hakkında görüş bildirmek, 
• Özel öğretim kurumları ile motorlu taşıt sürücü kurslarına, özel öğrenci yurtlarına, muhtelif kurslarına, özel spor tesisleri, kur‟an kursuları vb gibi yerlerin izinlendirilmeleri aşamasında söz konusu tesislerin mahallinde sıhhi yönden incelemeler yaparak görüş vermek birimin görev tanımları içindedir.

Birim İletişim Bilgileri
Santral Ek Hizmet Binası
Cedit Mah. Vezir sok. No : 20 İzmit - Kocaeli
TEL: (0262) 321 00 90