overlay

Sağlık Tedbirleri Birimi

Yaşar GÜNGÖR
Birim Sorumlusu
Uzman Yaşar GÜNGÖR

Birim Çalışanları
 Ad Soyad
G. Muhammed KAYAN
Zeynep ÖZTÜRK GEZER
Kadriye MURATOĞLU ÖZGÜR
Birimin Görev Tanımı
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında; mahkemelerce alınan sağlık tedbiri kararlarının ilgili sağlık kuruluşunda başlatılması için planlama yapılması ve bildirilmesini sağlamak,  sağlık tesislerinde tedavi ve takipleri devam eden çocukların ilgili mahkemeye iletilmek üzere üç ayda bir hazırlanan Durum Değerlendirme Raporlarının mahkemelere göndermek,  5395 Çocuk Koruma Kanunu İl Sekretaryasının düzenlediği; on beş günde bir alt komisyon, iki ayda bir ilgili Vali Yardımcısı ve İl Müdür Yardımcıları seviyesinde gerçekleşen koordinasyon toplantılarına birim amirleri ile katılmak birimin görev tanımları arasındadır.
Birimin İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No :129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
0262 300 60 00 - 64 00