overlay

İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi

Birim Sorumlusu
Ramazan SELEK.jpg
Uzman Ramazan SELEK

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Gönül YILDIZ
Serap GÜRAYHemşire

Birim Görev Tanımı
Hastanelerden ve başkanlığımız altındaki birimlerden aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık verilerin toplanılarak veri bankasının oluşturulup, istatistiksel verilerin güncel tutularak elde edilen veriler ile Müdürlük, Valilik ve Bakanlık sunumları hazırlamak, TSİM'de kullanılan verilerin hastane verileri ile uyuşması, hastanelerden doğru veri akışını sağlayarak kontrol mekanizması olacak excel tablolarının oluşturup, kayıtlarını tutulmasını sağlamak birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No :129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL : (0262) 300 60 00 - 64 00