overlay

Tıbbi Cihaz ve İlaç Birimi

Birim Sorumlusu
Ramazan SELEK.jpg
Uzman Ramazan SELEK

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Nilüfer METE
Akın GÜNAY

Birim Görev Tanımı
Kamu Hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin tıbbi cihaz ve ilaç ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması için talepleri toplamak, taleplerin birimimizce değerlendirilerek Merkezi Alım kapsamında ve 250 binin üzerinde olan tıbbi cihazların değerlendirilmek üzere “İhtiyaç Tespit Komisyonuna” gönderilmesi, komisyonda değerlendirilen tıbbi cihazların uygun görülmesi halinde izin için Bakanlığa gönderilmesi, Bakanlıktan onay çıkması halinde alım işlerinin başlatılması için Destek Hizmetleri Başkanlığına yazılmasını sağlamak, Merkezi Alım kapsamında olmayan tıbbi cihaz taleplerinin de Başkanlığımızca değerlendirilerek uygun görülmesi halinde alımının gerçekleştirilmesi için Destek Hizmetleri Başkanlığına yazmak,her yılın Ekim ayında Bakanlığın açmış olduğu Tıbbi Cihaz Merkezi Alım Sistemine girilmek üzere tüm bağlı hastanelere taleplerinin bildirilmesini istemek, bu taleplerin Müdürlüğümüz İhtiyaç Tespit Komisyonunda değerlendirilip komisyon kararını Bakanlığa göndermek ve ihale sürecini takip etmek, tıbbi cihaz planlanması yapabilmek için ve tedariki ile ilgili sağlık tesisinin nüfus, hizmet rolü, hizmet genişlemesi cihazların ekonomik ömrünün dolması, fiziki koşulların uygunluğu takibini yapmak birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No :129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL : (0262) 300 60 00 - 64 00