overlay

Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Birimi

Birim Sorumlusu
MügeSADEN
Diş Hekimi Müge SADEN
Birim Çalışanları
ÖzelAğızveDişSağlığı
Ad SoyadUnvanGörev
Murat UYARDiş HekimiDiş Merkezleri Denetim
Tuğba ÇEPER KAYMAKTıbbi SekreterBirim yazışmaları
Melike AKKANEbeBirim yazışmaları

Birim Görev Tanımı
Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları ve özel diş protez laboratuvarlarının mevzuata uygun olarak, açılması, kapatılması, nakil işlemlerinin yapılmasını sağlamak, bu kuruluşların personellerinin işe başlayış işlemlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni başlayan personellere çalışma belgesi düzenlemesi ve ÇKYS'den personellerin girişlerinin yapılmasını sağlamak, aynı şekilde kuruluştan ayrılan personeller için ÇKYS'den ayrılışlarını yapmak, sağlık kuruluşlarının TSİM'e düzgün bir şekilde veri girişlerini yapmak ve kontrollerini sağlamak, izinsiz ve/veya yetkisiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikayetleri değerlendirmek, gerekli yaptırımları uygulamak, yapılan tespitler sonucu cezai müeyyideleri uygulamak, sağlık kuruluşlarının protokol kayıt defteri, teftiş ve denetim defteri, cerrahi müdahale kayıt defteri, radyoloji ünitesi kayıt defteri, sedasyon ve genel anestezi uygulamaları kayıt defteri ve diş protez laboratuvarı varsa diş protez laboratuvarı kayıt defterlerinin tasdik edilmesini sağlamak, birimin görev tanımları içerisindedir.

Birim İletişim Bilgileri
Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No:57 İzmit / Kocaeli 41100
TEL: (0262) 319 20 01 - 444 81 68
Birim Dokümanları
Birim Dokümanları