overlay

Özel Sağlık Hizmetleri Birimi


Birim Sorumlusu
Dr. Fahrettin Zafer GÜNEYİN

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Sinan BOZKURTVHKİÖzel Hastane, Özel Diyaliz Merkezleri Ruhsat / Denetim, Kan Transfüzyon Merkezleri
Özlem BULUTATTÖzel Hastane, Özel Tıp Merkezi, OSGB bünyesinde Tıp Merk. Ruhsat/Denetim
Erkan ÇAKMAKSağlık Mem.Özel Hastane, Özel Tıp Merkezi Ruhsat/Denetim, Tıbbi Değerlendirmeler
Demet GÜRBÜZHemşireÖzel Tıbbi Lab., Özel Görüntüleme Mrk., Özel Muayenehane, Özel Hastane,Özel Tıp Merkezi Ruhsat/Denetim
Ayşe SARIGÖZVHKİÖzel Hastane, Özel Tıp Merkezi Ruhsat/Denetim, Birim evrak kayıt ve genel yazışmalar
Fatma ÇAKAN UĞURLU EbeÖzel Hastane, Özel Tıp Mrk. Ruhsat/Denetim, ÜYTE Merkezleri Sağlık Kabinleri
Nurten AKINHemşireÖzel Hast.Özel Tıp Merkezi Denetim /Ruhsat
Zehra HARMANKAŞIEbeÖzel Hastane, Özel Tıp Merkezi, Özel Poliklinikler Ruhsat/Denetim
Kıymet AKÇAYHizmetliÖzel Hastane, Özel Tıp Merkezi, Özel Psikoteknik Mrk., Özel Evde Bakım, Özel Hiperbar Oksijen Mrk.Ruhsat/Denetim
Birimin Görev Tanımı
İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Özel Hastaneler, Özel Tıp Merkezleri, Özel Poliklinikler, Özel Muayeneler, Özel Diyaliz Merkezleri, Özel Tıbbi Laboratuvarlar, Özel Görüntüleme Müesseseleri, Özel Hiperbarik Oksijen Merkezleri, Özel Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri, Özel Evde Bakım Merkezleri, Özel Sağlık Kabinleri gibi özel sağlık kuruluşlarının açılış/ruhsatlandırma, taşınma/devir ve kapanış işlemleri, personel hareketleri (başlayış- ayrılış), özel hastaneler bünyesinde yer alan yoğun bakım servislerinin seviyelendirme ve tescil işlemleri, olağan ve olağan dışı denetimler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Meslek Odaları ile ilgili işlemleri yürütmek, meslekten men cezalarının uygulanmasını sağlamak birimin görev tanımları arasındadır.
Birimin İletişim Bilgileri
Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No:57 İzmit / Kocaeli 41100
(0262) 319 20 01 - 444 81 68