overlay

Çevre Yönetimi Birimi

MustafaÜRÜT
Birim Sorumlusu
Çevre Mühendisi Mustafa ÜRÜT

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Yusuf TÜRKEYÇevre MühendisiÇevre ve atık yönetimi hizmetleri
Gülten AVUKATOĞLUHemşireÇevre ve atık yönetimi hizmetleri

Birimin Görev Tanımı
Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık kuruluşlarında çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık kuruluşlarına yönelik olarak her ay çevresel yönden denetimler yapıp aylık değerlendirme tutanakları düzenlemek, yılda ise bir defadan az olmamak üzere Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık kuruluşlarının genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak, Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık kuruluşlarının yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek, Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık kuruluşlarının çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek, Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık kuruluşlarının çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta zamanında ve eksiksiz olarak yapmak birimin görev tanımları arasındadır.

Birimin İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
0262 300 60 00 - 64 00