overlay

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

Birim Sorumlusu
Emine ÇETİN SARI
Emine ÇETİN SARI
Birim Çalışanları
HastaHaklari
Ad SoyadUnvanGörev
Sevda ARPAT ÇINAREbeHasta hakları kurul sekreteri
Esengül DEMİRTıbbi sekreter

Birim Görev Tanımı
İlimizde bulunan tüm; kamu sağlık tesisleri, özel sağlık tesisleri ve Üniversite hastanesinde Hasta Hakları Birimlerimiz kurulmuştur. Birimlere yapılan başvuruların süresi içerisinde çözümlenmesi işlemlerini takip etmek, çözümlenemeyen başvuruların Hasta Hakları Kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlamasını sağlamak, kurulun toplanması, sekreterya işlemlerinin yürütülmesi, kurul üyelerinin görevlendirilmesi, üyeliğin sona ermesi gibi işlemleri yapmak, tüm birimlerimizin yıllık denetimlerini yapmak, hem vatandaşlarımıza hem de birim sorumlularımıza işleyiş hakkında danışmanlık yapmak yeni açılan sağlık tesislerinde birimlerin oluşturulması, birim sorumlusu görevlendirilmesi, hizmet içi eğitim verilmesi ve Bakanlığımız Hasta Başvuru Bildirim Sisteminde yetkilendirilmesinin sağlanması gibi iş ve işlemlerin yürütülmesi birimin görev alanı içerisindedir

Birim İletişim Bilgileri
Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No:57 İzmit / Kocaeli 41100
TEL: (0262) 319 20 01 - 444 81 68