overlay

Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

Birim Sorumlusu
bosprofil.jpg
Dr. Merve ARSLAN

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Zehra ÖZYAMAÇ KONUKUzman Doktor
Aybüke OKUMUŞDoktor
Yasemin OK ÇELİKTıbbi TeknologTaşınır Kontrol
İlknur YIKARHemşireBebek Ölümleri
Derya ÇELİKEbe (Hemşire yetkili)Eğitim-Denetim
Özlem DEMİRALEbeEğitim-Denetim
Yasemin ÖZIŞIKEbeGebe Eği. Hemoglobinopati
Neslihan ÜNALÇocuk GelişimciGörme ve İşitme Tarama
Nihan ÖZDEMİREbeAnne ve Bebek Ölümleri
Filiz ERTEKEbeBebek Ölümleri
Ayşe BAYHANİşçiGebe İzlem
Çiğdem ÇINARVHKİNtp
Esra ÇELİKVHKİNtp
Dilşah AKINEbeNtp
Sezen GÜNEYİNHemşireNtp
Nakihan MORGÜLHemşireNtp
Hatice OKTAYTıbbi Dök. Ve Sek.Ntp
Seval KIRCIVHKİNtp
Canan KAYA KAVAKEbeNtp

Birim Görev Tanımı
Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak, yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Kurumca hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek, yataklı tedavi kurumlarındaki doğum yapılan ortamların Kurumca belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için il sağlık müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapmak, anne ve bebek ölümleri İl inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, kurum ile koordineli çalışmak, anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma eğitimi alarak sertifikalandırılmasını sağlamak,

Yeni doğana yönelik tüm arama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, aynı amaçla yataklı tedavi kurumlarında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütmek, bebek, çocuk, adolesan, üreme sağlığı, kadın sağlığı ve aile planlaması konularında eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek, evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun Kurumca hazırlanan klinik protokollerini uygulamak ve verilen hizmetin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek, sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını yapabilmesi için, Kurumun izni dahilinde ilgili birim ve sektörlerle işbirliği yapmak, ilgili birimlerle bebek-çocuk, adolesan, kadına yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakalarına yönelik koordineli çalışmak birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 60 00 - 64 00

Birim Dokümanları
Birim Dokümanları