overlay

Toplum Sağlığı Birimi/ Göç Sağlığı Birimi

Birim Sorumlusu
Dr.ŞerifeAsumanGERÇEK
Dr. Ş. Asuman GERÇEK

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Ceren ÖZASLANEbe
Filiz DERİNGÖZ İSLAMEbe
Keziban BEYAZGÜL BEREKETOĞLUVHKİ
Bedri AĞAÇMemur

Birim Görev Tanımı
Toplum sağlığı hizmetlerini Genel Müdürlüğün vizyonu ve hedefleri doğrultusunda ilgili birimler ile koordinasyon içinde yürütmek, koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, toplu yaşam yerleri (Cezaevleri, sosyal hizmetlere bağlı kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları vb.) ve mevsimsel tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, toplumun her kesiminin sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması amacıyla hizmetin iyileştirilmesine yönelik bölgesel ve/veya ulusal düzeyde programlar geliştirilmesi uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde koordinasyonu sağlamak, hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu ve işbirliği sağlamak, yürütülen programlar için gereken materyallerin hazırlanmasında ve uygulanmasında gerekli koordinasyonu sağlamak, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili konularda veri toplamak, bu verilerin analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak, gezici sağlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesini sağlamak, göç sağlığı hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak, toplu iskan, göç ve mülteci kabulü gibi durumlarda gereken sağlık hizmetlerini ilgili birimler ile diğer resmi ve özel kurumlarla iş birliği içerisinde planlamak, faaliyet ilkelerini tespit ederek uygulanmasını sağlamak birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No :129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 60 00 - 64 00