overlay

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Birim Sorumlusu
NuriyeKüçükşahin
Uzman Nuriye KÜÇÜKŞAHİN

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Nermin YILMAZEbeAile Hekimliği Performans Değerlendirmesi,Yönetici Hekim, Mesai Takip
Özlem SAĞLAMEbeGezici Mesai Denetimi, Laboratuvar Maliyet Değerlendirme,  Akılcı İlaç
Tuğba ŞAHİNOĞLUİstatistikçiHalk Sağ. İstatatistik + Birim Yazışmaları
Serdar AÇIKGÖZİstatistikçiHalk Sağ. İstatatistik + Kadın Sağlığı Projesi
Gülay BÜLBÜLEbeAile Hek. İhtar + İSM ve Bağlı Birimlerin İzleme Değerlendirmesi
Nazmiye EĞİLMEZHemşireAile Hek. İhtar + İSM ve Bağlı Birimlerin İzleme Değerlendirmesi
Tülay CANTEKİNBirim DoktoruDenetim Ekibi
Fuat AKAGÜNDÜZSağlık MemuruDenetim Ekibi
Yusuf KAYATıbbi SekreterDenetim Ekibi

Birim Görev Tanımı
Halk Sağlığı Başkanlığı görev alanına giren hizmetleri, hasta, çalışan güvenliği ve kalite yönetim sistemi doğrultusunda izlemek ve değerlendirmek, rapor haline getirip üst makamlara sunmak, ulusal ve uluslar arası programlara ilişkin uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, maliyet analizlerini yapmak veya yaptırmak, raporlamak, Halk Sağlığı Başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi toplama, bilgi işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek, Halk Sağlığı Başkanlığının faaliyet alanlarında; sağlık verileri ve il düzeyinde sağlık hizmetlerine ilişkin verileri denetlemek, takip etmek ve önerilerde bulunmak, Halk Sağlığı Başkanlığının ihtiyaç duyduğu alanlarda istatistiki verileri derlemek, analiz etmek, rapor haline getirmek, faaliyet alanıyla ilgili eğitim, panel, sempozyum düzenlemek, Aile Hekimliği ihtar işlemlerini takip etmek, Aile Hekimliği periyodik ve olağan üstü denetimlerini gerçekleştirmek, Aile Hekimliği performans takip işlerini yürütmek, Halk Sağlığı Hizmetleri ile ilgili tüm birimlerin; İSM ve bağlı birimleri AÇSAP, KETEM, Sağlık Evi vb., ile Halk Sağlığı Laboratuvarı vb.’nin ilgili birimleri yerinde izleme ve değerlendirme, Aile Hekimliği birimlerini izleme ve değerlendirme, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığının basın-iletişim koordinatörlüğünü yürütmek birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 60 00 - 64 00