overlay

Özlük (Personel Arşivi) Alt Birimi

Birim Sorumlusu
Sıtkıye ÜÇERSAKA.JPG
Uzman Sıtkiye ÜÇERSAKA
Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Ayşenur BALTÜRK KARDUZHemşireSözleşmeli Personel İşlemleri
Ferhat SAKAHizmetliÖzlük
Çiğdem ÖZDEMİRVHKİÖzlük İşlemleri
Nuran GÖKSUEbeTerfi
Derya ÇALIŞKANEbeTerfi
Vediha SOLĞUNVHKİTerfi
Bahriye Özgün ÖZÇELİK BOZKURTHemşirePersonel İzin
Hakan SEVİLMİŞVHKİPersonel İzin
Azize OYMAKVHKİSicil İşlemleri

Birim Görev Tanımı
Müdürlüğümüze bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, hizmet birleştirme, öğrenim değişikliği intibakı ve diğer özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütmek, ilimizdeki personelinin emeklilik iş ve işlemlerini yerine getirmek, aday memur asalet tasdiki işlemlerini yerine getirmek, radyoaktif ve iyonizer maddelerle görevli personelin fiili hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, personel aylıksız izin işlemlerini yürütmek, Hususi Damgalı Pasaport işlemlerini yürütmek,Tabip personelin askerlik sevk tehir işlemlerini yürütmek, HİTAP sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, personelin izin ve hastalık raporlarını tanzim etmek ve kayıtlarını tutmak, personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak, personelin hizmet puanı itiraz taleplerinin değerlendirilmesini sağlamak, kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlüğümüze bağlı İnsan Kaynakları Birimlerinde görevli personele yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemleri koordine etmek, kurum emirlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 60 00 - 64 00