overlay

Atama Alt Birimi

Birim Sorumlusu
Leyla ULUTAŞ.jpg
Leyla ULUTAŞ
Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Gülden ERENVHKIAile Hekimliği İşlemleri
Mine HALEPEbeAile Hekimliği İşlemleri
Bilgenur ŞEHERİHemşire4924 İşlemleri
Selma GENÇİşçi4-B Personel İşlemleri
Süheyla ÇALGAVMemurAtama Birimi
Canan AVCIEbeGeçici Görev
Nursel KOCADEDEHemşireArşiv
Mehmet Şahin DİLMENMemurArşiv
Nazifer BERKTAŞHemşireArşiv
Emel ÇAM KURTHemşireArşiv
Meryem KARADAĞVHKIArşiv
Nazife ÖZARSLANTeknikerGüncelleme
Hicran ÇOKANATTGüncelleme
Mevlüt ÇAKMAKMemurGüncelleme

Birim Görev Tanımı
657 kadrolu personellerin mevcut yönetmelikler ve İPK kararlarına göre atama ve nakil işlemlerinin yapılarak takiplerini sağlamak, il içinde sağlık personelinin dengeli dağılımı için il sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde, personel ihtiyacı doğrultusunda gerekli görevlendirme işlemlerini tesis etmek, Sağlık Bakanlığı tarafından, ihtiyaç belirtilen yerler için, il dışında ve yurt dışında gerekli görevlendirme işlemelerini tesis etmek, 663 sözleşmeli personelin ayrılış, başlayış, görevlendirme, vekalet gibi özlük işlemlerini yürütmek, Aile Hekimliği birimlerinde görev yapan personelin sözleşme ve görevlendirme işlemlerini yürütmek, 4/B sözleşmeli personelin, sözleşme ve istifa işlemlerini yürütmek, 4924 sözleşmeli personelin, sözleşme ve istifa işlemlerini yürütmek birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 60 00 - 64 00