overlay

Evrak Kayıt Alt Birimi

Birim Sorumlusu
bosprofil.jpg

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Mehtap ÇİĞDEMOĞLUTıbbi SekreterGelen evrak işlemleri
Hürriyet ZAMBURKAN ŞefGiden evrak işlemleri
Ebru AYDINSağ.Tek.Giden evrak işlemleri
Cevriye ERŞEKERHizmetliGiden evrak işlemleri
Selma AKTÜRKİşçiGiden evrak işlemleri
Melih ZENGİNMemurGiden evrak işlemleri
Emrah SEZERSürekli İşçiGiden evrak işlemleri

Birim Görev Tanımı
Kurum dışından posta ile gelen ya da kurum ve kuruluşların haberleşme görevlileri ile iş sahibi kişilerce veya bunların kanuni temsilcileri tarafından verilen her türlü evrak, dilekçe ve eklerini teslim almak, kurum dışından fiziksel olarak gelen resmi evrakları EBYS evrak kayıt sistemine kaydederek ilgili Birime / Birimlere dağıtımını sağlamak, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı yada taşra teşkilatı tarafından EBYS üzerinden gönderilen resmi evrakları EBYS evrak kayıt sistemi üzerinden sevk ederek Birim/ Birimlere dağıtımını sağlamak, EBYS üzerinden oluşturulan ve Kurum içinden giden evrakların ilgili muhatap Kişiye/Birime/Kuruma ulaşmasını sağlamak, ıslak imza sonrası evrak kayıt birimine dönen yazıları sevk yerlerine göre teslim edilmesini sağlamak, gizlilik dereceli gelen evrakları kayıt altına alarak ilgili muhatap Birime dağıtımını sağlamak, gizlilik dereceli giden evrakları kayıt altına alarak ilgili muhatap Kişiye/ Birime/ Kuruma dağıtımını sağlamak, kurum dışına posta ile gönderilecek fiziksel evrakların zarflama ve adreslerinin yazılarak tartılmasını ve postalama işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak, kurum dışına zimmet ile gönderilecek fiziksel evrakların ilgili muhatap Kişiye / Birime / Kuruma dağıtımını sağlamak birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 60 00 - 64 00