overlay

Gider Tahakkuk Alt Birimi

Birim Sorumlusu
bosprofil.jpg
Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Elanur YILMAZTOPÇUOĞLUVHKİ
Esra MENGÜLVHKİ
Ebru TURHANEbe
Burcu HACILARVHKİ
Birim Görev Tanımı
Müdürlüğümüz ve/veya bağlı Sağlık Tesislerimize (ödemesi Müdürlüğümüzce yapılanlar için) ait yapılan mal, hizmet ve yapım işleri ve doğrudan temin ile ilgili tahakkuk ve ödeme emri belgelerini düzenlemek, Müdürlüğümüz ve/veya bağlı Sağlık Tesislerimizin Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlar için avans açma ve mahsup işlemleri yapmak, Müdürlüğümüz ve/veya bağlı Sağlık Tesislerimizin ihtiyaçları alımı için ilgili personele harcama yetkilisi mutemedi avans açma ve mahsup işlemleri, Müdürlüğümüz bütçesinin ödenek aktarma işlemlerini yapmak, aylık ambar çıkış fişleri ile bağlı sağlık tesislerine yapılan taşınır devri/çıkışlarına istinaden Muhasebe İşlem Fişlerinin düzenlenmesi birimin görev tanımları içindedir.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262 300 60 00) - 64 00