overlay

Dava Takip ve Hukuk İşleri Birimi

Uğur BİLİR.JPG
Birim Sorumlusu
Uzman Uğur BİLİR

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvan
Emine ÇAKAR KESERSağlık Memuru

Birimin Görev Tanımı
İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya bağlı sağlık tesislerinin ihalelerden yasaklama taleplerinin incelenmesi, Yasaklama talepleriyle ilgili eksik bilgi ve belgelerin temin edilmesi, Yasaklama taleplerinin Makam onayına sunulması ve işlem yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma Dairesi Başkanlığına sunulması, Onaylanan yasaklama kararlarının Resmi Gazetede ilan edilmesi sürecini takip etmek ve sonucundan yasaklamayı talep eden ilgili idareye bilgi verilmesi, Yasaklama kararlarına karşı açılan davalarla ilgili işlemlerin yürütülmesi, Gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinden görüş talep edilmesi, Müdürlüğümüze ve/veya bağlı Sağlık Tesislerine İcra İflas Kanunu gereği İcra Dairelerinden gönderilen icra takipleri için gerekli araştırma inceleme yapılarak yasal süresi içinde cevabi yazının yazılması, Müdürlüğümüzde ve/veya bağlı bulunan Sağlık Tesislerinin müdahil olduğu davaların takibi gerekli olan belgelerin temini, Müdürlüğümüzde ve/veya bağlı Sağlık Tesislerinde meydana gelen kamu zararı dosyalarının tahsili için gerekli işlemlerin yapılması, Sağlık Tesislerinde sosyal güvencesi olmayan hastalar için almış oldukları sağlık hizmeti giderlerinin tahsili için oluşan tedavi alacaklarının tahsili için Müdürlüğümüze gönderilen dosyaların incelenerek gereğinin yapılması, Müdürlüğümüzde ve/veya Sağlık Tesislerinde oluşan kamu alacaklarında tahsil/ vazgeçme/sulh işlemlerinin yapılması, Müdürlüğümüzde ve/veya Sağlık Tesislerinde personel çalışmasına dayalı hizmet alımlarında kıdem tazminatı almaya hak kazanan kişiler için kıdem tazminatı ödemesi/rucu işlemleri için dosyaların gereğinin yapılması birimin görev tanımları arasındadır.
Birimin İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No :129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
0262 300 60 00 - 64 00