overlay

İdari İşler ve Evrak Kayıt Alt Birimi

Birim Sorumlusu
Nedim TEZCAN
Nedim TEZCAN
Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Ümit ÖZMENHizmetliEvrak işleri, takip, malzeme tedarik
Figen OLGUNHemşireEvrak kayıt, EBYS'den evrak dağıtımı
Hanife UYSALEbeEvrak kayıt, EBYS'den evrak dağıtımı

Birim Görev Tanımı
Birime gelen ve giden evrakın ilgili yerlere yazışmalarını yaparak, ihtiyaç duyabilecek bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını ve işlem yapılan evrakların dosyalama işlemlerinin kontrolünü sağlayarak, genelge, talimat ve başkanlıklar tarafından personele duyurulması istenilen duyuruları imza karşılığında personele tebliğ edip, tüm personelin yıllık izin planlamasını yaparak, izin talebinde bulunan personelin izin işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No : 57 İzmit / Kocaeli 41100
TEL: (0262) 319 20 01 - 444 81 68