overlay

TDMS ve Bütçe Alt Birimi

Birim Sorumlusu
Osman ALAGÖZ.jpg
Uzman Osman ALAGÖZ
Birim Çalışanları

Birim Görev Tanımı
TDMS ve Analitik Bütçe sistemini kontrol etmek, kurumların muhasebe kayıtlarını kontrol etmek, hatalı kayıtları düzelttirmek, Müdürlüğün ve Bağlı Sağlık Tesislerinin bütçelerini, ek bütçelerini, bölümler arası aktarmalarını yapmak, Müdürlüğün ve Bağlı Sağlık Tesislerinin %10 limitini kontrol etmek ve gerekli izinleri almak birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 60 00 - 64 00