overlay

İç Kontrol Alt Birimi

Birim Sorumlusu
bosprofil.jpg
Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Ayşe ALAGÖZ

Birim Görev Tanımı
Bakanlığın belirleyeceği İç Kontrol Rehberi doğrultusunda Müdürlük bünyesinde iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, kurumun İç Kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan riskleriyle ilgili olarak birimlerle koordineli çalışmalar yapmak, amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek birimin görev tanımları içindedir.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262 300 60 00) - 64 00