overlay

Ticari Alan ve Kiralama Birimi

UğurBilir
Birim Sorumlusu
Uzman Uğur BİLİR

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvan
Çiğdem ÖZASLANVHKİ
İlknur YELKENCİ ŞAHİNHemşire
Melih YELKENCİTıbbi Sekreter

Birimin Görev Tanımı
Bakanlığımıza tahsisli veya tahsisli olmayan taşınmazlara ait Ticari Alanların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığının mevzuatları kapsamında Kiralama İhalesi işlemlerini gerçekleştirmek, Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerine ait ekonomik ömrünü tamamlamış Taşıt vb. taşınırların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığının mevzuatları kapsamında Satış İhalesi işlemlerini gerçekleştirmek, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Maliye Bakanlığının mevzuatları kapsamında bakanlığımıza tahsisli taşınmazlarda kira sözleşmesiz olarak kullanım (fuzuli işgal ) var ise bu alanlara ait Ecrimisil işlemlerini gerçekleştirmek, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında sözleşme fesih ve yasaklama işlemi gerekiyor ise bu işlemleri gerçekleştirmek, Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesisleri için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan kiralama ihaleleri neticesinde, kiracılardan alacakların (Kira Bedeli, Kira Artış Farkı, Elektrik, Su vb. yan giderler, sözleşmenin sair mali unsurları) tahsilinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığına yönelik TDMS Modülünden ve Tesislerle İrtibat yoluyla takip işlemlerini gerçekleştirmek birimimiz görev tanımları arasındadır.

Birimin İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No :129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
0262 300 60 00 - 64 00
>