overlay

Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme Birimi

VedatTORTUMLUOĞLU
Birim Sorumlusu
Vedat TORTUMLUOĞLU

Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Emine SOLAKTıbbi Sekreter
Birimin Görev Tanımı

Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşturulan sağlık verilerinin web servisler aracılığıyla online (çevrim içi) toplanmasını, işlenmesini ve veri kalitesinin yükseltilmesini sağlayan sistematik ve işlevsel kayıt sistemi olan Ulusal Sağlık Sistemine (USS) tüm özel sağlık kuruluşlarında üretilen sağlık verilerinin gönderiminin yapılması ve sürekliliğinin sağlanması için inceleme yapmak ve denetlemek, Bakanlık tarafından belirlenen sağlık turizmi politikalarının uygulanmasını sağlamak, sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak, İl düzeyinde sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi ve sağlık istatistikleri ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak, sunum ve brifing hazırlanması birimin görev tanımı içindedir.

Birimin İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
0262 300 60 00 - 64 00