overlay

Tıbbi Cihaz Satış, Optisyenlik, İşitme Cihaz, Ortez Protez Satış Merkezleri Birim Dokümanları

Tıbbi Cihaz Satış, Optisyenlik, İşitme Cihaz, Ortez Protez Satış Merkezleri Birim Dokümanları
2020 Güncel Fiyat Listesi
KonuTür
Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri , İşitme Merkezleri, Optisyenlik Müesseseler Ortez Protez Merkezleri, Özel Diş Protez Laboratuvarı Ve Defter Tasdik Ücretleripdf(son).jpg
 
Kanun ve Mevzutlar
KonuTür
Optisyenlik Hakkında Kanunpdf(son).jpg
Tıbbi Cihaz Hakkında Yönetmelik
Ortez Protez ve İşitme Merkezleri Yönetmeliği
Optisyenlik Hakkında Yönetmelik
 
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Başvurusunda İstenecek Bilgi ve Belgeler
KonuTür
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Başvurusunda İstenecek Bilgi ve Belgelerpdf(son).jpg
 
İşitme Merkezleri
KonuTür
1-İşitme Merkezi Açılış Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgelerpdf(son).jpg
2-İşitme Merkezlerinin Nakli ve Devrinde İstenen Belgeler
3-İşitme Cihazı Merkezlerinin Kapanış İşlemleripdf(son).jpg
4-İşitme Cihazı Merkezlerinde Sorumlu Müdür Değişikliği
5-İşitme Merkezi Sorumlu Müdürün Diploma Alması İle Ruhsat Yenileme
6-İşitme Cihazı Merkezlerinde İkinci Personel İçin İstenecek Belgeler
 
Optisyenlik Müesseleri
KonuTür
1-Optisyenlik Müessesesi Açmak İçin Gerekli Belgelerpdf(son).jpg
2-Optisyenlik Müessesesi Adres Değişikliğinde Gerekli Belgelerpdf(son).jpg
3-Optisyenlik Müessesesi Devir İşlemlerinde Gerekli Belgeler
4-Optisyenlik Müessesesi Geçici Mezuniyet Belgesinin Diploma İle Güncellenmesi İçin Gerekli Evraklar
5-Optisyenlik Müessesesi Kapanışlarında Yapılacak İşlemler
6-Optisyenlik Müessesesi Mesul Müdür Değişikliğinde İstenen Belgelerpdf(son).jpg
7-Optisyenlik Müessesesi Mesul Müdür Haricinde İkinci Bir Optisyen Başvurusu İçin Gerekli Belgelerpdf(son).jpg
8-Optisyenlik Müessesesi Numarataj Başvurusu İçin Gereken Evraklarpdf(son).jpg
9-Optisyenlik Müessesesi Tabela Unvan Değişimi Başvurusu İçin Gereken Evraklarpdf(son).jpg
 
Ortez Protez Merkezleri
KonuTür
1-Ortez Protez Açılış Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
2-Ortez Protez Merkezin Nakli ve Devrinde İstenen Belgeler
3-Ortez Protez Merkezlerinin Kapanış İşlemleri
4-Ortez Protez Merkezi Merkezin Fiziki Özellikleri ve Donanımı
5-Ortez Protez Merkezlerinde Sorumlu Müdür Değişikliği
6-Ortez Protez Merkezlerinde İkinci Personel İçin İstenecek Belgeler