overlay

Hastane Eczacılığı Alt Birimi

Birim Sorumlusu
bosprofil.jpg
Ecz. Gökçen Melda UTKU
Birim Çalışanları

Birim Görev Tanımı
Birliğe bağlı sağlık tesislerinde hastane eczacılığına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesini ve birlik içi koordinasyonu sağlamak, Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi, Parenteral Nütrisyon Dolum Ünitesi, Aseptik İlaç Hazırlama Ünitesi olan sağlık tesislerinde ilgili kişilere periyodik olarak hem ilaç hem çalışan güvenliğini de kapsayacak şekilde eğitim vermek, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimleri, parenteral yoldan uygulanan ilaçlarda geçimsizlik, dar terapötik aralıklı ilaç izlemi, akılcı ilaç kullanımı, nütrisyonel destek tedavisinde kullanılan ürünler vb. konularda eğitimlerin verilmesini sağlamak, akılcı ilaç kullanımına ilişkin birliğe bağlı sağlık tesislerinde, hastane eczacılarıyla yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, birlik temel ilaç ve tıbbi sarf malzeme listelerinin hazırlanmasında ve güncellenmesinde komite çalışmalarında yer almak, sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi malzeme depo koşullarının denetlenmesi ve gereği halinde iyileştirme çalışmalarının yapılması üzere idareye rapor sunmak, sağlık tesislerinde kullanılan özel reçeteye tabi ilaçlara dair kayıtların düzenli tutulup tutulmadığını kontrol edip,düzensiz kayıt tutulduğunun tespiti halinde önlem alınması için hastane idaresine bilgi vermek, Sağlık tesislerinde ilaç advers etki ve tıbbi sarf malzeme olumsuz olay bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, kalan ilaç dozlarının (kısmi doz) yönetimi hususunda, ilaçların kısmi dozlarının saklama koşullarıyla ve kullanılmayan yarım dozların imhası ve bildirimi ile ilgili olarak sağlık tesislerine danışmanlık hizmeti sunmak, sağlık tesislerinde Human Albumin, EHU (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı) Onaylı Antibiyotikler, Enteral ve Parenteral Beslenme Solüsyonları vb. gibi ikaz algoritmalarının Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerine entegre edilmesine katkı sağlamak,verimlilik Karnesi İzlem Eczacılık Hizmetleri Yönetimi Boyutuna ilişkin kriterlere uygun olarak sağlık tesislerinde sürecin yönetilmesine katkı sağlamak birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262 300 60 00) - 64 00