overlay

Medikal Depo Stok Yönetimi Alt Birimi

Birim Sorumlusu
bosprofil.jpg
Ecz. Gökçen Melda UTKU
Birim Çalışanları

Birim Görev Tanımı
Taşınır Mal Yönetmeliği ve kurum tarafından yayımlanan alt mevzuatlar çerçevesinde iş ve işleyişleri yürütmek, ihtiyaç Talep Komisyonunda görev almak, rutin olarak kullanılan ürünlerin ihtiyaç talep listelerini oluşturmak, birliğe bağlı Sağlık Tesisleri arasında ve birlikler arasında gerçekleştirilecek stok devirlerini koordine etmek, hareket görmeyen medikal depo malzemelerinin ve birlik stok havuzunda tüketilemeyeceği kanaatine varılan malzemelerin diğer birliklere stok devrinin yapılması hususunda katkı sağlamak, birlik bünyesinde yer alan Sağlık Tesislerinin stoklarını öncelikle MKYS-Karar Destek Sistemleri ve sonra diğer bilgi sistemleri verilerine dayanarak analiz etmek, stok düzeyi azami stok seviyesinin üzerine çıkan birliğe bağlı sağlık tesislerini takip etmek ve hastane idaresine durumu bildirerek stok yönetimi hakkında farkındalık sağlayıp eğitim faaliyetleri düzenlemek, sağlık tesislerinde TKKY tarafından verilen siparişlerin takibini ve azami stok miktarını aşacak seviyede siparişlerin verilmesi halinde sipariş işlemleri sürecini yönetmek, sağlık tesislerinde kurum tarafından Medikal Depo rolünde yapılan düzenlemeleri ve stok kayıtlarının veri doğruluğunu yerinde değerlendirmek, birlik stoğunda yer alan ilaç ve tıbbi malzemelerin, fiili stok durumu, miat bilgileri ve tüketimlerine ilişkin branş dağılımlarının takibini yapmak, kurum tarafından belirlenen Medikal Depo kapsamındaki kriterlerin dönemsel olarak Performans Takip Formu programı üzerinden iç denetimini sağlamak, Verimlilik Karnesi İzlem Medikal Depo Yönetimi Boyutuna ilişkin kriterlere uygun olarak sağlık tesislerinde sürecin yönetilmesine katkı sağlamak birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262 300 60 00) - 64 00