overlay

Sağlığın Geliştirilmesi Birimi

Birim Sorumlusu
Halide VAROL
Uzman Halide VAROL
Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Ayşe USTAOĞLUHemşireYoğunbakım, Yanık Tedavi Birimleri
Ayşe ÇALMAŞURVHKİLaboratuvar, kan
Ayla BÖLÜKBAŞOĞLUHemşireKamu ve Üniversite Diyaliz Merkezleri
Nuran ÇELİKVHKİSağlığın geliştirilmesi
Canan YILMAZHemşireSağlığın geliştirilmesi
Nihal AYDINEbeOrgan Bağışı
Vildan BURÇEbe(HemşireYetkili)

Birim Görev Tanımı
Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek, sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek, sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak, halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak, görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No:57 İzmit / Kocaeli 41100
TEL: (0262) 319 20 01 - 444 81 68