overlay

Kalite Birimi

Birim Sorumlusu
LeylaEralp
Uzman Leyla ERALP
Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Emine TÜLÜCEEbe

Birim Görev Tanımı
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından, Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, ildeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek, ildeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koordinasyon görevini yürütmek, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevini yürütmek, ildeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine tanımlamak, Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak, Sağlık Müdürlüğünce değerlendirmesi yapılan sağlık kurum ve kuruluşlarına ait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek, ildeki tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi, geliştirilmesi, bilgi ve birikimlerin paylaşımını sağlamak için toplantılar yapmak ve eğitim organize etmek, görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her tülü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak, İl Sağlık Müdürlüğü Performans Değerlendirme sisteminde istenen verileri ilgili birimlerden toplayarak İl Sağlık Müdürlüğü Performans Değerlendirme sistemine girmek, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Döner sermaye dağıtılabilmesi için, her ay ilgili birim ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden gelen Birim Performans Kriterleri verilerini girerek Müdürlük Birim Performansını hesaplamak, ilimiz dahilinde bulunan Kamu, Üniversite ve Özel Hastaneler Klinik Kalite veri girişlerinin uygunluğunu kontrol etmek, Klinik Kalite veri analizleri ve iyileştirme çalışmaları yapmak Bakanlık ve Müdürlük Makamının uygun gördüğü görevleri yerine getirmek birimin görev tanımları arasındadır.

Birim İletişim Bilgileri
Karadenizliler Mah. Elma Tepe Cad. No:57 İzmit / Kocaeli 41100
TEL: (0262) 319 20 01 - 444 81 68