T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sertifikasız Eğitim Programları

Güncelleme Tarihi: 13/02/2020

Sertifikasız Eğitim Programları
  1. İl Sağlık Müdürlüğümüzün Eğitim ve AR-GE birimi tarafından yürütülen Sertifikasız Eğitim Programları; hizmette etkinlik, birim, kalitenin arttırılması, hataların ve kazaların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, hizmet sunumunda nitel ve nicel yönden gelişmenin sağlanması ve hasta memnuniyetinin arttırılması amacıyla tüm çalışanlarımıza yönelik çalışma hayatı süresince bilgi, beceri, davranış ve verim düzeyini yükseltici planlı eğitim etkinlikleridir.
  1. Eğitimler