overlay

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü Birimi

Birim Görev Tanımı

  1. Hasta hakları kurulunu kurar ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlamak,
  2. HBBS’ nin işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek, HBBS’ de hasta hakları birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlamak,
  3. Kurulun toplanması, üye görevlendirilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
  4. Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirmek,
  5. Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek ve bu konuda danışmanlık yapmak, gereği halinde uygulamaları yerinde denetlemek ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde incelemek/inceletmek,
  6. İhtiyaç halinde ilde hasta hakları ile ilgili seminer, toplantı ve eğitim düzenlemek,
  7. Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirterek kişi isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlamak,