overlay

Basın ve İletişim Birimi

Birim Sorumlusu
Uzman Ömer YILDIRIM
Birim Çalışanları
Ad SoyadUnvanGörev
Erkan BEKTAŞGrafikerGrafik Tasarım
Erkam KARAKAYAVHKİBasın Takibi ve Uygulama
Birim Görev Tanımı
Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; verilen hizmetlerin, gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtılması, görsel ve yazılı medya kuruluşları ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması, basılı ve görsel materyallerin oluşturulması ve istatistiki çalışmaların yürütülmesi kapsamında; anlık ulusal ve sosyal medya takibini yapmak, medyada yer alan olumlu-olumsuz haberlerle ilgili işlemler yapmak, kuruma ait görselleri tasarlamak, televizyon ve radyo programına katılımla ilgili işlemleri yapmak, özel gün ve haftalarla ilgili işlemler yapmak, kurumsal web sitesinde ve sosyal medyada haber yayınlamak, basın bülteni hazırlanması, basın daveti, basın toplantıları ve röportajlar, basın bildirileri, bağlı kuruluşların basın faaliyetlerini koordine etmek, açılış, davet ve organizasyonlar, video çekim ve tanıtım faaliyetleri yapmak, kurumsal mesaj gönderimine ait işlemleri yapmak, İl Sağlık Müdürü'nün toplantılarının sekretaryasını yapmak, video telekonferans sisteminin kullanılmasını sağlamak birimin görev tanımları içerisindedir.
Birim İletişim Bilgileri
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No : 129 Kocaeli Valilik Kompleksi İzmit-Kocaeli 41040
TEL: (0262) 300 64 08 - 64 02