overlay

İç Kontrol -Tanımı - Etik Kurallar - Mevzuat

İç Kontrol Tanımı
İç Kontrolün Tanımı 5018 sayılı Kanunun 55’inci maddesinde; İç Kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.

Etik Kurallar
Etik Kurallar için tıklayınız...

Mevzuat
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız...
 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu için tıklayınız...
 
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi için tıklayınız...
 
Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Sistemi Üst Yazısı için tıklayınız...