Tıbbi Cihaz Satış, Optisyenlik, İşitme Cihaz, Ortez Protez Satış Merkezleri Dokümanları
13 Mart 2024

Tıbbi Cihaz Satış, Optisyenlik, İşitme Cihaz, Ortez Protez Satış Merkezleri Dokümanlar 
2024 YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Konuİndir
Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri, İşitme Merkezleri, Optisyenlik Müesseseleri, Ortez Protez Merkezleri, Özel Diş Protez Laboratuvarları ve Defter Tasdik Ücretleripdf(son).jpg
KANUN VE MEVZUATLAR
Konuİndir
Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğipdf(son).jpg
Optisyenlik Hakkında Kanunpdf(son).jpg
Optisyenlik Hakkında Yönetmelik
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliğipdf(son).jpg
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuzpdf(son).jpg
Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri İle İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik
TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ İŞLEMLERİNDE İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
Konuİndir
1- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Açılış İşlemlerinde Gerekli Belgeler pdf(son).jpg
2- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Devrinde İstenecek Belgeler pdf(son).jpg
3- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi İşleteni Tarafından Kapatılmasında İstenen Belgeler pdf(son).jpg
4- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Klinik Destek Elemanı Değişiklinde İstenecek Belgeler pdf(son).jpg
5- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Naklinde Gerekli Belgeler pdf(son).jpg
6- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Satış Ve Tanıtım Elemanı Değişiklinde İstenecek Belgeler pdf(son).jpg
7- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdür Değişikliğinde İstenecek Belgelerpdf(son).jpg
İŞİTME MERKEZİ İŞLEMLERİNDE İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
Konuİndir
1- İşitme Merkezi Açılış Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgelerpdf(son).jpg
2- İşitme Merkezi Devrinde İstenecek Belgeler pdf(son).jpg
3- İşitme Merkezinin Naklinde İstenen Belgelerpdf(son).jpg
4- İşitme Merkezinin Kapanışında İstenecek Belgelerpdf(son).jpg
5- İşitme Merkezinde Sorumlu Müdür Değişikliğinde İstenecek Belgelerpdf(son).jpg
6- İşitme Merkezi Sorumlu Müdürün Diploma Alması İle Ruhsat Yenilemepdf(son).jpg
7- İşitme Cihazı Merkezlerinde İkinci Personel İçin İstenecek Belgelerpdf(son).jpg
OPTİSYENLİK MÜESSELERİ İŞLEMLERİNDE İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
Konuİndir
1- Optisyenlik Müessesesi Açmak İçin Gerekli Belgelerpdf(son).jpg
2- Optisyenlik Müessesesi Nakil Değişikliğinde Gerekli Belgelerpdf(son).jpg
3- Optisyenlik Müessesesi Devir İşlemlerinde Gerekli Belgelerpdf(son).jpg
4- Optisyenlik Müessesesi Geçici Mezuniyet Belgesinin Diploma İle Güncellenmesi İçin Gerekli Evraklarpdf(son).jpg
5- Optisyenlik Müessesesi Kapanışlarında Yapılacak İşlemlerpdf(son).jpg
6- Optisyenlik Müessesesi Mesul Müdür Değişikliğinde İstenen Belgelerpdf(son).jpg
7- Optisyenlik Müessesesi Mesul Müdür Haricinde İkinci Bir Optisyen Başvurusu İçin Gerekli Belgelerpdf(son).jpg
8- Optisyenlik Müessesesinin İsim Değişikliğinde İstenecek Belgelerpdf(son).jpg
9- Optisyenlik Müessesesi Numarataj Başvurusu İçin Gereken Evraklarpdf(son).jpg
ORTEZ PROTEZ MERKEZLERİ İŞLEMLERİNDE İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
Konuİndir
1-Ortez Protez Merkezi Açılışı İçin Gerekli Belgelerpdf(son).jpg
2- Ortez Protez Merkezinin Naklinde İstenen Belgelerpdf(son).jpg
3- Ortez Protez Merkezin Devrinde İstenen Belgelerpdf(son).jpg
4- Ortez Protez Merkezlerinin Kapanış İşlemleripdf(son).jpg
5- Ortez Protez Merkeziinin Fiziki Özellikleri ve Donanımıpdf(son).jpg
6- Ortez Protez Merkezlerinde Sorumlu Müdür Değişikliğipdf(son).jpg
7- Ortez Protez Merkezlerinde İkinci Personel İçin İstenecek Belgelerpdf(son).jpg
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI İŞLEMLERİNDE İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
Konuİndir
1- Diş Protez Laboratuvarı Açmak İçin Gereken Belgelerpdf(son).jpg
2- Diş Protez Laboratuvarı Adres Değişikliğinde Gereken Belgelerpdf(son).jpg
3- Diş Protez Laboratuvarı Kapanış Başvurusunda Gereken Belgelerpdf(son).jpg
4- Diş Protez Laboratuvarı Mesul Müdür Değişikliği Başvursunda Gereken Belgelerpdf(son).jpg
5- Diş Protez Laboratuvarında Çalışacak Diş Protez Teknisyeni Başvurusunda Gereken Belgelerpdf(son).jpg