Özel Ağız ve Diş Sağlığı Dokümanları
07 Şubat 2020

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Dokümanları
Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birim Dokümanları
KonuTürKonuTür
1-Muayenehane Açma Başvurusu2-Muayenehane Kapanış Başvurusu
3-Muayenehane Adres Değişikliği Başvurusu4-Müşterek Muayenehane
5-Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kapanış İşlemleri İçin Gerekli Belgeler6-Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine Başlayacak Diş Hekimi Başvurusu
7-Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden Ayrılacak Diş Hekimi Başvurusu8-Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdür Değişikliği Başvurusu
9-Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Adres Değişikliği Başvurusu10-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kapanış İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
11-Poliklinik Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler12-ADSM Başvurusunda İstenecek Evraklar
13-ADSM Adres Değişikliği Başvurusunda İstenecek Belgeler14-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden Ayrılacak Diş Hekimi Başvurusu
15-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Mesul Müdür Değişikliği Başvurusu Ayrılacak Mesul Müdürün Yapması Gerekenler16-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Polikliniğinde Belediye Adres Değişikliği- Kuruluş Adı ve Sahiplik Değişikliği Başvurusu
17-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Başlayacak Diş Hekimi Başvurusu18-Mesul Müdürlük Yetki Devri Belgesi
19-Diş Protez Açma Başvurusu20-Diş Protez Laboratuvarı Kapanış Başvurusunda İstenecek Belgeler
21-Diş Protez Laboratuvarında Çalışacak Diş Protez Teknisyeni Başvurusunda İstenecek Belgeler22-Diş Protez Laboratuvar Adres Değişikliği
23-Diş Protez Laboratuvarı Mesul Müdür Değişikliği Başvurusunda İstenecek Belgeler24-ADSM ve ADSP Bulundurulması Zorunlu Asgari Tıbbi Cihaz Listesi
25-Acil Setinde Bulunması Gerekenler Listesi26-Genel Anestezi Ünitesinde Bulunması Zorunlu Asgari Tıbbi Cihaz ve Donanım Listesi
27-Muayenehanelerde Bulundurulması Zorunlu Asgari Tıbbi Cihaz Listesi28-Sağlık Kuruluşunun Devrinde Ruhsatname İçin Gerekli Belgeler
 
Denetim Hizmetleri : Sağlık Kuruluşlarının ruhsata esas şartları taşıyıp taşımadıklarına yönelik yapılan denetimlerdir.