Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
18 Aralık 2020

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden Sağlık Bakanlığımız tarafından Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak

18 Ocak - 08 Şubat 2021 tarihleri arasında “biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi”
yapılması planlanmaktadır.


Müracaat :

  • Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı fiyat tarifesine göre İl Sağlık Müdürlüğünce,Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Gereğince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi ücreti 180 TL’nin aşağıda belirtilen İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırıldığına dair; üzerinde kişinin isminin de yer aldığımakbuz aslı


Hesap Adı : Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Banka Adı : Halk Bankası İzmit Şubesi

IBAN NO : TR95 0001 2009 4430 0005 0001 21

  • Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı fiyat tarifesine göre T.C. Merkez Bankası nezdinde TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 20 TL sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının,

  • Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının örneğinin,(nüfus cüzdanında doğum yeri belirtilmemişse dilekçede belirtilmesi)

  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesin fotokobisi (aslı görülmek kaydıyla) veya e devlet çıktısı örneğinin,

  • Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf.


Yukarıda belirtilen belgeler ile 02 Ocak 2021 tarihine kadar Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne cep telefonu ve e-posta adreslerinin belirtildiği dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.


Kayıt:Başvuruda bulunan katılımcılar Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr/ adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzunu inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarını yapacaklar ve işlem esnasında söz konusu adreste yer alan kılavuzu kullanacaklardır.

Uygulama Eğitimi :Söz konusu eğitime katılan adaylardan teorik olarak anlatılan derslere eksiksiz olarak katılım sağlayanlara 15-20/02/2021 tarihleri arasında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından toplam 6 saat uygulama eğitimi (Akut zehirlenmelerde ilkyardım, Antidotlar, Taşıma Teknikleri 1 saat, Biyosidal Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Kullanımı, Kişisel Koruyucu Donanım 1 saat, Uygulama Araçları 4 saat olmak üzere) yapılacaktır.Eğitim yeri Müdürlüğümüz tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Sınav : Teorik ve uygulama eğitimine katılım sağlayanlara 01-05/03/2021 tarihleri arasında e-sınav yapılacaktır.