overlay

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI VE MESUL MÜDÜR GÜNCELLEME EĞİTİMİ

 

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 27. maddesine istinaden Sağlık Bakanlığımız tarafından Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden 30 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen olan mesul müdür güncelleme eğitimine başvuru yapmış olup eğitime katılmayan veya eğitimini tamamlamayan katılımcılar için 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında yeninden eğitim açılacaktır.

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 27. maddesine istinaden Sağlık Bakanlığımız tarafından Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden 18 Ocak - 08 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen olan biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine başvuru yapmış olup eğitime katılmayan veya eğitimini tamamlamayan katılımcılar için 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında yeninden eğitim açılacaktır.

Söz konusu eğitime katılan adaylardan teorik olarak anlatılan derslere eksiksiz olarak katılım sağlayanlara Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından toplam 6 saat (Akut zehirlenmelerde ilkyardım, Antidotlar, Taşıma Teknikleri 1 saat, Biyosidal Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Kullanımı, Kişisel Koruyucu Donanım 1 saat,   Uygulama Araçları 4 saat) uygulama eğitimi yapılacaktır. Eğitim yeri ve tarihi Müdürlüğümüz tarafından daha sonra katılımcılara duyurulacaktır.

Sınav: Teorik ve uygulama eğitimine katılım sağlayan katılımcılara USES üzerinden e-sınav yapılacaktır.  Sınav tarihi cevresagligi.saglik.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 18 Ocak - 08 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen eğitime katılmış ancak sınavda başarısız olmuş katılımcılar isterlerse bu sınava katılım sağlayabilirler.