Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi (Uygulama Eğitimi)
06 Temmuz 2021

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden 15 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız tarafından Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak düzenlenen biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine katılan katılımcılar için 5 – 9 Temmuz 2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüz tarafından 6 saatlik uygulama eğitimi yapılacaktır. Katılımcı listesine ulaşmak için tıklayınız...
Eğitim yeri fuar içi İzmit Sivil Toplum Merkezi, başlama saati 10:00.