overlay

Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim Ve Değerlendirme Komisyonu 2021 Yılı 2. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim Ve Değerlendirme Komisyonu 2021 Yılı 2. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi
01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi gereği, Müdürlüğümüz nezdinde teşkil olunan Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu 2021 yılı ikinci dönem toplantısını gerçekleştirmiştir. Alınan kararlar için tıklayınız...
 
Diyaliz 2021 2. dönem toplantı fotoğrafı.jpg