Yayınlar ve Klinik Araştırmalar
15 Ekim 2021

Yayınlar ve Klinik Araştırmalar
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan sağlık tesislerinde bilimsel araştırma çalışması yapmak isteyenler için öncelikli olarak ekte yer alan bilimsel araştırma çalışmaları sağlık tesisi izin formu kullanılarak araştırma yapılacak olan sağlık tesisinin yöneticisinden ön izin alınması gerekmektedir. Araştırma birden fazla sağlık tesisinde yapılacak ise her sağlık tesisinin yöneticisinden ayrı ayrı ön izin alınmalıdır. Ön izin alınmasının ardından araştırma başvuru formu, taahhütname ve protokol formları eksiksiz doldurularak etik kurul onayı ile birlikte Müdürlüğümüz Alikahya Yerleşkesi eğitim birimine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.
 
Yayınlar ve Klinik Araştırmalar Dokümanları
KonuTür
Araştırma Başvuru Formu
Bilimsel Araştırma Sağlık Tesisi İzin Formuexcel_2019_06_20.jpeg
İzin Taahhütnamesi
Protokol Eki